Aksdal Næringspark i Strandgata 96

Første leietaker er på plass i Strandgata 96, Aksdal Næringspark har flyttet inn i nytt kontor i 2. etg.