Posthusparken / Håndverkerparken

Da er «Wembi» kiosken fjernet og Håndverkerforeningen er i gang med å oppgradere området, i første omgang er det anlagt plen, planen er å sette opp benker i granitt og statuer som symboliserer en del forskjellige håndverksfag. Det er også planer om å legge granitt på hele området.  Arbeidet utføres i regi av Håndverkerforeningen i sammarbeid med Haugesund kommune. Tomten har Caiano stilt til disposisjon for dette formålet.