Norconsult flytter til Postgården

Norconsult AS i Haugesund har signert kontrakt om leie av 1. etasje i Postgården og overtar de flotte lokalene som i mange år har huset hovedpostkontoret i Haugesund. Vi innreder nå lokalene og innflytting er 1. mai 2016, Posten er som kjent flyttet til post i butikk hos Coop Extra i Helsehuset Haugesund.