Velkommen til Caiano

Caiano er morselskapet for de ulike selskapene i Caiano-gruppen.

Disse spenner fra shipping- og terminalselskaper, eiendomsselskaper og hotellvirksomhet til fiskeri- og oppdrettsaktiviteter, produksjonsbedrifter samt drift av en vingård i Italia. I tillegg har Caiano og datterselskaper en rekke større og mindre investeringer både i børsselskaper og i private selskaper.

Morselskapets hovedkontor ligger i Haugesund hvorfra de norske eiendommene og en stor del av investeringsporteføljen blir forvaltet og administrert.