Aibel

I 2010 etablerte Caiano Eiendom i samarbeid med Karmsund Havnevesen et nytt selskap, Garpeskjær Eiendom AS.

Selskapet, som eies med 50 % av hver av partene, inngikk kontrakt med Aibel for bygging av nytt kontorbygg. Bygget skulle huse 600 ingeniører innlosjert på 11 900 kvm. Samarbeidet med havnevesenet er organisert slik at havnevesenet tilfører nødvendige tomteareal som egenkapital, mens Caiano Eiendom står for prosjektering og utbygging til en avtalt pris.

I 2012 ble også siste byggetrinn for Aibels nye kontorbygg på Risøy ferdigstilt.  I tillegg inngår et parkeringshus over 5 plan som inneholder 350 parkeringsplasser. Første byggetrinn ble ferdigstilt 31. desember 2011. Parkeringshuset ble ferdigstilt 1. juni 2012 og andre byggetrinn 1. september 2012. Det var Veidekke Entreprenør som var totalentreprenør.

Prosjektet ble på alle måter vellykket gjennomført.