Garpeskjær

I 2010 etablerte Caiano Eiendom AS i samarbeid med Karmsund Havn IKS et joint venture selskap, Garpeskjær Eiendom AS.

Selskapet inngikk kontrakt med Aibel for bygging av to nye kontorbygg. Bygget skulle huse 600 ingeniører innlosjert på 11 900 kvm, samt et parkeringshus over 5 plan med 350 parkeringsplasser.

Første byggetrinn ble ferdigstilt 31. desember 2011. Parkeringshuset ble ferdigstilt 1. juni 2012 og andre byggetrinn 1. september 2012. Det var Veidekke Entreprenør som var totalentreprenør.