Drønen Havfiske

Caiano eier rundt 20 prosent av selskapet Drønen Havfiske AS fra Austevoll. Dette selskapet eier og driver den kombinerte snurperen/tråleren «Storeknut». Rederiet driver med kombinert trål- og notfiskeri der trålfisket primært består av kolmulefiskeri vest av Irland. Øvrig fiskeri etter primært sild, makrell og lodde drives med ringnot.

Øvrige aksjonærer er familier tilknyttet Haugagut ( Østervold ) og Storeknut ( Drønen )