Drønen Havfiske

Caiano eier rundt 20 prosent av selskapet Drønen Havfiske AS fra Austevoll. Dette selskapet eier og driver den kombinerte snurperen/tråleren «Storeknut». Drønen Havfiske eier også selskapet Haugagut AS, som fikk levert en topp moderne snurper/tråler i mai 2015. Den ble bygd ved Karstensens Skipsværft i Skagen. Rederiet driver med kombinert trål- og notfiskeri der trålfisket primært består av kolmulefiskeri vest av Irland. Øvrig fiskeri etter primært sild, makrell og lodde drives med ringnot.

Øvrige aksjonærer er familier tilknyttet Haugagut ( Østervold ) og Storeknut ( Drønen )