Bømlo Storsenter

Bømlo Storsenter AS et samarbeid mellom eierne av Sekstanten Kjøpesenter, Sams Senter og Østensen.

Caiano Eiendoms bidrag til samarbeidet var Sekstanten Kjøpesenter er, som utgjør 30 % av Bømlo Storsenter AS.

Eiendommene har siden 1.juli 2013 blitt driftet igjennom Bømlo Storsenter AS. Bømlo Storsenter er en del av AMFI kjeden.

Kontakt
Hans Martin Haavik
Mobil: 926 66 715
E-post: hans.martin.haavik@amfi.no