Sundgata 119

Eiendommen ligger sentralt plassert på Risøy i sentrum av Smedasundet og har pr i dag leietakere som Deloitte AS og Marina AS. Eiendommen har gode profileringmuligheter ut imot Smedasundet og gir derfor god synlighet fra kaien i sentrum av Haugesund.

Kontakt
Camilla T. Bøe
Mobil: 970 14 524
E-post: camilla@caiano.no