Zahlahuset

Deler av eiendommen er pr i dag leid ut til Johnry, maskin og Marine som har en av hallene på bygget.

Eiendommens største hall og deler av kaien med tilhørende uteareal er ledig for utleie.

a kontakt for mer informasjon.

For mer informasjon kontakt:

Kontakt
Erik Enersen
Mobil: 970 77 589
E-post: erik@caiano.no