Zahlahuset

Deler av eiendommen er pr i dag leid ut til Johnry AS.

Eiendommens største hall og deler av kaien med tilhørende uteareal er ledig for utleie.

Ta kontakt for mer informasjon.

For mer informasjon kontakt:

Kontakt
Camilla T. Bøe
Mobil: 970 14 524
E-post: camilla@caiano.no