Eiendom

Caiano Eiendom driver med utvikling, forvaltning og utleie av nye og etablerte næringsbygg, samt utvikling av nye nærings- og boligprosjekter.


Med en eiendomsmasse på over 90.000 kvadratmeter er Caiano Eiendom en av de største eiendomsforvalterne på Haugalandet. Caiano Eiendom eier ca. 50 000 kvm alene og forvalter i tillegg ca. 40 000 kvm i deleide selskaper. Hovedtyngden av eiendomsporteføljen ligger i sentrum av Haugesund, men selskapet har også næringseiendommer på Karmøy og Bømlo. Hotellene Scandic Maritim og Thon Hotel Saga utgjør fremdeles den største delen av eiendomsporteføljen i Caiano Eiendom.

I tillegg til solid egenkapital, sitter Caiano Eiendom i dag med strategiske eiendommer i Haugesund sentrum, som på sikt planlegges realisert gjennom utbygging. I 2016 ble «Haugartanken» kjøpt, en tomt som ligger på nordsiden av det ikoniske «Bankbygget», som også er en del av selskapets portefølje. Dersom en ser disse eiendommene samlet, har Caiano Eiendom mulighet til å tilby større kontorareal i sentrumskjernen.

De siste årene har de største, nye byggeprosjektene blitt utført i deleide datterselskap, hvor Caiano Eiendom har forvaltningsansvaret. Dette gjelder blant annet kontorbygg på Garpeskjær og Helsehuset i Haugesund sentrum. Kontorbygget på Garpeskjær er i sin helhet utleid til Aibel AS og fungerer som selskapets hovedkontor i Haugesund. Eiendomsmassen er på totalt 11 900 kvm, i tillegg til et parkeringshus med plass til 350 biler. Helsehuset ble ferdigstilt høsten 2015 og har bidratt positivt i bybildet. Eiendommen er på 10.500 m2 over 7 plan, samt parkering, og huser forskjellige helserelaterte tjenester, samt 2 etasjer med omsorgsleiligheter. Fra mars 2017 er bygget fullt utleid.

Caiano Eiendom har en bevisst strategi knyttet til kontinuerlig vedlikehold og oppgradering av sine eiendommer. Slik ivaretas eiendomsverdiene og over tid blir totalkostnadene lavere enn totalrenovering. Dette gjenspeiles blant annet i betydelige løpende oppgraderinger av hotellene, slik at de til enhver holder høy standard.