Eiendom

Caiano Eiendom AS er en av de største eiendomsbesitterene på Haugalandet.

Vi driver i dag med alt fra drift og forvaltning av etablerte forretningsbygg til utvikling av nye næringsbygg og leilighetsprosjekter. I vår heleide portefølje eier, drifter og forvalter vi i overkant av 50 000 kvm bygningsmasse. Gjennom andre deleide selskaper drifter og forvalter vi ytterligere ca. 30 000 kvm bygningsmasse.

Hovedtyngden av eiendomsporteføljen til Caiano Eiendom ligger nær sentrum av Haugesund. Selskapet har imidlertid også store forretningseiendommer i Karmøy, Sveio og Bømlo. Gjennom Haugaland Næringspark er vi også medeier i store næringsområder på Norheim og Raglamyr på grensen mellom Haugesund og Karmøy kommuner.