Garpeskjær Eiendom

Garpeskjær Eiendom AS. er et joint venture selskap mellom Caiano Eiendom AS og Karmsund Havn IKS .

Selskapet eier  to kontorbygg og et parkeringshus på Risøy som i sin helhet leies ut til Aibel.