Garpeskjær Eiendom

I 2010 etablerte Caiano Eiendom i samarbeid med Karmsund Havnevesen et nytt selskap, Garpeskjær Eiendom AS.

Selskapet, som eies med 50 % av hver av partene, eier kontorbygg og parkeringshus på Risøy som i sin helhet leies ut til Aibel.

Samarbeidet med havnevesenet er organisert slik at havnevesenet tilfører nødvendige tomteareal som egenkapital, mens Caiano Eiendom står for prosjektering og utbygging til en avtalt pris.