Gasnor

Høsten 2012 ble kontorbygget for Gasnor AS ferdigstilt og overlevert.

Bygget ligger på Helganesveien like i nærheten av Ressurssenteret og er på ca 1500 kvm.

Formen som likesidet trekant kom som et resultat av at en ønsket kort avstand mellom de ulike avdelingene og sonene i bygget samt at en ved en slik form får gode siktforhold i utsiktsretningen.Vi har lagt mye i at bygget skal være energieffektivt. Her er bevegelsesfølere i hvert rom som styrer lys og senker luftmengde og kjøle/varmetilførselen når rommet står tomt. Det er dessuten utvendig solavskjerming på byggets søndre og vestre fasade. Bygget har vannbåret varme oppvarmet med varmepumpe og med gasskjele for å ta spisslastene når det er nødvendig.

Prosjektet ble gjennomført som en delt entreprise der Caiano Eiendom forestod prosjektering og byggeledelse.

Bygget ble nominert til Byggeskikkprisen 2013, men stakk ikke av med seieren her.