Gofarnes

På Gofarneset, like nord for Kopervik på Karmøy eier Caiano Eiendom et større tomteområde til sjø sammen med
Claudius AS (Ivar Clausen), gjennomselskapet Kriva II AS .

Her er det i regi av Caiano Eiendom og Kriva II bygget 18 eneboliger, som alle er solgt. Det planlegges på sikt videre utvikling av
området, både med leiligheter og en blanding av enebolig og rekkehusbebyggelse.

Det ble i 2013 inngått avtale med Urbanhus om oppføring av 10 eneboliger på deler av området. Det er fremdeles plass til mange
boligenheter som blir lokalisert tett opp til Karmsundet. Det er også planlagt en større båthavn på området.

For mer informasjon om de 10 eneboligene som er ferdig prosjektert og for salg, kontakt Urbanhus.

http://urbanhus.no/prosjekt/gofarnes/