Gofarnes

På Gofarneset, like nord for Kopervik på Karmøy eier Caiano Eiendom AS et større tomteområde til sjø sammen med Claudius AS, gjennomselskapet Kriva II AS .

Her er det i løpet av de siste årene prosjektert, solgt  og bygget 28 moderne eneboliger like i sjøkanten. Disse er alle solgt og overlevert nye eiere.

Videre er det fremdeles plass til mange boligenheter på Kriva II’s tomteområde som vil få flott utsiktsbeliggenhet til Karmsundet. Det planlegges på sikt videre utvikling av
området, både med leiligheter og en blanding av enebolig og rekkehusbebyggelse. Det er også planlagt en større båthavn på området.

Salgsoppgave Gofarnes