Gofarnes

På Gofarneset, like nord for Kopervik på Karmøy eier Caiano Eiendom et større tomteområde til sjø sammen med
Claudius AS (Ivar Clausen), gjennomselskapet Kriva II AS .

Her er det i løpet av de siste årene prosjektert, solgt  og bygget 28 moderne eneboliger like i sjøkanten.

Disse er i stor grad solgt og overlevert nye eiere. For detaljert informasjon om boligene, og status på eventuelle ledige enheter i siste byggetrinn, kontakt Urbanhus.

Videre er det fremdeles plass til mange boligenheter på Kriva II’s tomteområde som vil få flott utsiktsbeliggenhet til Karmsundet. Det planlegges på sikt videre utvikling av
området, både med leiligheter og en blanding av enebolig og rekkehusbebyggelse. Det er også planlagt en større båthavn på området.

http://urbanhus.no/prosjekt/gofarnes/