Qubus Holding

Qubus Holding er morselskapet til Qubus hotellkjede i Polen (Qubus-kjeden).

Qubus-kjeden ble etablert i 1997 og driver for tiden 14 hoteller vesentlig i den sør-vestlige delen av Polen. Av disse eier kjeden 11 hoteller og leier tre. Hotellene har en samlet kapasitet på i alt 1.464 rom. Rundt halvparten av selskapets hoteller er nybygg, mens de resterende er eldre bygg som senere er blitt renovert.

Qubus-kjeden har som målsetting å gjøre Qubus Hotel til en av Polens ledende hotellkjeder. Som en av de første hotellkjedene i Polen har samtlige Qubus Hotel i 2005 fått ISO-sertifisering 9001. Det forventes en betydelig forbedring av konsernets resultat i de nærmeste årene. Markedet for hotelltjenester viser en positiv utvikling, og hotellene har kapasitet til å dekke den forventede økning i etterspørselen.

Det totale rombelegget for hotellkjeden var i 2012 på ca 51 prosent. Polens medlemskap i EU fra 2004 har gitt landet en stabil økonomisk vekst. Infrakstrukturen blir stadig bedre, og flere utenlandske selskaper gjør nå investeringer i Polen. Qubus-kjeden har derfor muligheter for relativt stor vekst innenfor eksisterende kapasitet.
For ytterligere informasjon om hotellene, gå inn på selskapets hjemmeside:

Qubus Hotel