Qubus

Qubus-kjeden ble etablert i 1997 og driver for tiden 11 hoteller vesentlig i den sør-vestlige delen av Polen. Av disse eier kjeden 9 hoteller og leier 3. Rundt halvparten av selskapets hoteller er nybygg, mens de resterende er eldre bygg som senere er blitt renovert.

I tillegg driver vi og eier et Alto hotell. Dette er et lavpriskonsept, som er under utvikling.

Alto Hotel

Qubus-kjeden har som målsetting å gjøre Qubus Hotel til en av Polens ledende hotellkjeder. Som en av de første hotellkjedene i Polen fikk samtlige Qubus Hotel ISO-sertifisering 9001 i 2005. Det forventes en betydelig forbedring av konsernets resultat i de nærmeste årene. Markedet for hotelltjenester viser en positiv utvikling, og hotellene har kapasitet til å dekke den forventede økning i etterspørselen.

Det totale rom-belegget for hotellkjeden var i 2017 på ca 62%. Polens medlemskap i EU fra 2004 har gitt landet en stabil økonomisk vekst. Infrastrukturen blir stadig bedre, og flere utenlandske selskaper gjør nå investeringer i Polen. Qubus-kjeden har derfor muligheter for relativt stor vekst innenfor eksisterende kapasitet.
For ytterligere informasjon om hotellene, gå inn på selskapets hjemmeside:

Qubus Hotel