Karmsund Fiskeindustri

Caiano har en eierandel på 67,4 % i Karmsund Fiskeindustri AS .

Selskapet eier en driftsbygning i fiskerihavna på Husøy som leies ut til Vest Jet AS .

Selskapet eier også 51 % i Storesund Investering AS .