Konsernet

Caiano er i dag et milliardkonsern, hvor satsingsområdene er shipping, eiendom, hotelldrift, fiske og finans.


Kristian Eidesvik er selskapets far. Selskapet startet sin reise for over 50 år siden, da Kristian, sammen med broren Lauritz, investerte i fiskebåten Bømmeløy i 1965. Kristian og Lauritz ville skape noe. Med hardt arbeid og pågangsmot vokste fiskeinvesteringene og ble utvidet med stadig økende investeringer i shipping, offshorerelatert virksomhet, eiendomsforvaltning og småindustri. Senere kom også investeringer i hotellene Saga og Maritim i Haugesund.

I 1997 ble selskapet delt mellom Kristian og Lauritz Eidesvik basert på verdiene i konsernet og de områdene hver av dem hadde konsentrert seg mest om. Lauritz overtok offshorerederiet,
mens Kristian overtok eiendommer, shippingselskapet Paal Wilson, fiskerivirksomhet og enkeltstående finansplasseringer.

Det var behov for å gi konsernet et nytt navn for å skille virksomheten til de to brødrene Kristian og Lauritz Eidesvik fra hverandre og for å skape en tydelig identitet for selskapet.
Samme år kjøpte Kristian vingården Caiano, som ligger i det velkjente distriktet Toscana i Italia. Dermed ble Caiano fellesbetegnelsen på de heleide selskapene i konsernet. Hovedkontoret ble plassert i Haugesund.

Caiano har alltid vært opptatt av langsiktighet, hardt arbeid, åpenhet og tillit. Caianos visjon er at konsernet alltid skal være til å stole på. Dette gjenspeiles i at konsernets investeringer gjøres med åpenhet og i et langsiktig perspektiv. Derfor driftes og forvaltes de fleste investeringer av Caiano selv. Ved overgangen til 2016 trådte Kristian tilbake som gruppens øverste operasjonelle leder.
Neste generasjon, ved sønnene Eivind og Bernt, styrer nå skuta trygt videre.

Kontaktinformasjon:
Caiano AS
Strandgata 92
5528 Haugesund

Telefon: 52 70 90 70
e-post: post@caiano.no