Om selskapet

Caiano er morselskapet for de ulike firmaene i Caiano-gruppen. Disse spenner fra shipping- og terminalselskaper, eiendomsselskaper og hotellvirksomhet til fiskeri- og oppdrettsaktiviteter, produksjonsbedrifter samt drift av en vingård i Italia. I tillegg har Caiano og datterselskaper en rekke større og mindre investeringer både i børsselskaper og i private selskaper.

Morselskapets hovedkontor ligger i Haugesund hvorfra de norske eiendommene og en stor del av investeringsporteføljen blir forvaltet og administrert.

Hovedkontor – Strandgata 92

Denne flotte særegne bygningen i Strandgaten 92 ble opprinnelig bygget som en frittliggende borgervilla i 2 etasjer med kjeller og loft i pseudorenessanse. Huset er tegnet av arkitekt Einar Halleland ca. år 1900, og første eier var kjøpmann M. Hauerbach. Huset har også vært eiet av H. K. Waage.

Bygningen er senere ombygget til kombinert kontor- og bolighus. Fra 1910 hadde Norges Bank sine lokaler her. Da banken kjøpte murhuset i Haraldsgaten 87, etablerte byfogden seg i ”tårnhuset”. Huset ble benyttet til kontorer og embetsbolig for byfogden. Kontorene ble etter hvert for små og uhensiktsmessige og i 1974 leide staten nye kontorlokaler til byfogden i nybygget til Bergens Privatbank.

Å beholde huset i Standgaten bare som bolig var ikke aktuelt for staten, og det ble inngått en makeskifteavtale. Ny eier av Strandgaten 92 ble da advokat og statsautorisert revisor John Lind. I 1975 ble det godkjent bruksendring, slik at hele huset kunne benyttes til kontorlokaler. Fra da av ble det kontorer for revisjonsvirksomheten til Haugesund Revisjonsinstitutt. I 1979 ble Haugesund Revisjonsinstitutt AS stiftet og dette selskapet ble eier av huset. De hadde sine lokaler i Strandgaten 92 i en årrekke.

Caiano Eiendom AS kjøpte huset i 2004. Etter omfattende renoveringsarbeider, flyttet Caiano sine kontorer til Strandgaten 92 i mars 2006.
Strandgaten 92 har gjennomgått flere omfattende oppussinger og moderniseringer. Det er hele tiden lagt vekt på å ta vare på, og få fram det opprinnelige. Selv om huset er modernisert og totalt forandret innvendig, er de opprinnelige gipsrosettene og det snirklete listverket bevart.

Det vakre huset med tårnet, hagen og det karateristiske gjerdet er spesielt trekk i bybilledet som blir lagt merke til.