Smedasundet 77

Bildene er fra Halon

I høst inviterte Caiano Eiendom AS 4 norske arkitektkontorer til en begrenset arkitektkonkurranse, for å belyse muligheter for utnyttelse av eiendommen Smedasundet 77 i Haugesund.

Oppgaven var å transformere eksisterende bebyggelse sammensatt av enkelstående hus, sjøhus, lavblokk og lagerbygninger, til et 3-ganger så stort romprogram innenfor eksisterende byggelinjer.

Eiendommen ligger i et bykvartal med stor terrengforskjell og tett bebyggelse, med en komplisert infrastruktur tett opp til byens viktigste byrom, kaipromenaden.

Vinnerforslaget, «Brufjord» levert av Holon arkitektur, fokuserer på fleksible forbindelser og attraktive plassdannelser på alle nivåer rundt bygningsmassen.

Ved å tilrettelegge for aktive arealer mot terreng der hvor mennesker ferdes, viskes skillet mellom ute- og inne-rom bort, og sørger for en mer fleksibel bruk av arealene inne.

Et nytt byrom mot øst introduseres som et møtested for alle bygningenes brukere og byens befolkning.

Attraktive, ekstroverte utleielokaler i de to første etasjene åpner seg ut mot havnepromenaden, og vil kunne styrke byrommet og åpne opp for flere gode møtesteder.

I de øvrige fire etasjene, er det foreslått 3 punkthus organisert rundt et skjermet byrom og felles gårdshage mot øst. Med sin mer fragmenterte form skaper de siktlinjer mellom byen og sundet, samt at de sørger for optimale lysforhold.

Disse skaper en ny silhuett mot sundet, med sin moderne tolkning av den tradisjonelle sjøhusbebyggelsen. Disse er tenkt bygget i massivtre, og skal kunne romme alt fra servicefunksjoner, kultur, kontor og boliger.

Byggene skal imøtekomme bærekraftige prinsipper for moderne byggteknikk og har en målsetting om BREEAM excellent sertifisering.

Her kan du se en animasjon av bygget laget av Halon

Les juryens begrunnelse for valg av vinnerbidrag her:

Vinnerne av arkitektkonkurransen har på en særlig god måte vist hvordan en bygning kan gi mer enn den tar.

Prosjektet baserer seg på et tydelig bypreg, hvor byrom blir like viktig som bygg, og førende for de valgene som er gjort videre i prosjektet.

Vinnerforslaget bidrar med kompleksitet og variasjon i volumer, forbindelser og fasadeuttrykk. Prosjektet å kunne tilføre sine omgivelser noe nytt og unikt i Haugesunds byvev.

Prosjektet etablerer et nytt byrom på østsiden av bygningsmassen, og en skrå forbindelse fra Åsbyallmenningen opp mot Veallmenningen. Dette er en type byrom/forbindelse som ikke finnes fra før langs indre kai, eller i byen for øvrig.

Plassen får preg av å være en allmenning, med god kontakt med sundet, og samtidig en naturlig snarvei.

I åpningen mellom det nordre og det midtre bygget gis det visuell kontakt med sundet, og i åpningen mot syd etableres et utsiktplatå ved siden av trappeforbindelsen ned til Åsbyallmenningen.

Vi gratulerer Holon arkitektur med seieren, og ser frem til fortsettelsen!