Eiendomsprosjekter

Caiano Eiendom AS er en langsiktig eiendomsforvalter -og utvikler.


Vi videreforedler eiendom ved utvikling og tilpassing av eksisterende bygningsmasse. På egne tomter eller sammen med andre tomtebesittere, utvikler vi nye prosjekter helt fra den kreative fasen til prosjektet er ferdigstilt.

Vi har kompetanse på markedsvurdering/analyse, vurdering av eiendommens potensiale, investeringsanalyse og prosjektledelse