Green Reefers Group / Green Shipping

Caiano Shipping er konsernets shippingaktivitet innenfor spesialiserte fryseskip. Caiano Shipping-gruppen har pr. årsskiftet en flåte bestående av 21 kjøle-/fryseskip, hvor hovedsakelig fisk, frukt, grønnsaker og kjøtt transporteres over hele verden.


Green Shipping AS er morselskap i den kjente Green Reefers Group, som leverer logistikktjenester i det internasjonale kjølemarkedet. Green Shipping AS har forretningsføreransvaret for de skipseiende datterselskapene Caiano Shipping AS, Green Shipowning AS,  samt managementselskapet Green Management AS, som har ansvar for teknisk drift av skipene.
Gruppen leverer tonnasje i form av spesialiserte fryse- og kjøleskip til det internasjonale transportmarkedet. Gruppen tilbyr transport direkte fra lastehavn til mottakerhavn, slik at man unngår unødvendige omlastninger og minimerer transittid.

Green Reefers Group hjemmeside