Green Reefers Group / Caiano Shipping

Green Reefers Group  er et norsk rederi som driver med transport i det internasjonale kjølemarkedet. Rederiet er en videreføring av det børsnoterte selskapet Nomadic Shipping som i 2003 skiftet navn til Green Reefers ASA. Våren 2012 kjøpte Caiano Shipping AS som er 100% eiet av Caiano ut alle de skipseiende selskapene samt management selskapet ifra Green Reefers ASA pga et veldig vanskelig marked. Virksomheten drives nå videre i Caiano Shipping AS under merkenavnet Green Reefers Group.

Rederiet disponerer en flåte på 28 heleide skip.

Selskapet har utviklet seg fra å være et fullintegrert rederi til å bli en tonnasje-leverandør. Fire av de minste skipene befraktet på langsiktige bareboatavtaler. 22 av skipene blir befraktet av GreenSea, Antwerpen, som også er 50 % kontrollert av Caiano. De to siste skipene blir befraktet av Seatrade, Antwerpen. Teknisk drift av skipene blir ivaretatt av det 100 % eide selskapet Green Management i Gdynia, Polen.

Green Reefers Group hjemmeside