Sjøvik

Caiano Fisk AS eier 34% av aksjene i Sjøvik konsernet. Sjøvik AS er et tradisjonsrikt familieselskap fra Midsund utenfor Molde som har drevet med fiske siden 1922.

I dag er Sjøvik AS engasjert innen tradisjonelt havfiske. Selskapet har operasjon og driftsansvar for en russiskregistrert fabrikktråler, der det også har eierinteresser.

Det tradisjonsrike fiskerikonsernet er engasjert i et større prosjekt utenfor kysten av Vest-Afrika/Marokko. En ringnotsnurper er bygget om til en moderne havfisketråler med stor frysekapaisitet. Målet for prosjektet er å drive 2 fiskefartøyer, samt å etablere et moderne pelagisk mottaksanlegg. Det fiskes etter sardiner, makrell og hestmakrell.

Sjøvik AS sin hjemmeside