Euro-Terminal

Caiano Terminals eier 53,3% av aksjene i det norske holdingselskapet Euro-Terminal AS, som gjennom 2 polske datterselskaper, eier og driver Euro-Terminal, en stor havn nordvest i Polen .


Havneområdet i Swinoujscie ligger ved utløpet av elven Odra, som er en hovedåre for innenlands sjøtrafikk og har nærhet til det industrielle hjertet av Polen og den østlige delen av Tyskland. Området er utviklet til å håndtere og å lagre varierende typer gods, i tillegg til utleie av land. Det har et landareal på 56 hektar, og består blant annet av en samlet kailengde på om lag 2.200 meter hvor dybden varierer fra 6,3 til 9,5 meter. Terminalen er hovedsenteret for kjøle-/frysevarer, derav spesielt frosne fiskeprodukter (3 kjøle-/fryselagre med lager for 24.000 paller på mobile reoler og 6.500 i bulk). I 2016 ble over 400.000 tonn med forskjellig gods lastet/losset igjennom Euro Terminal.

Hovedaktørene i Euro Terminal er kunder innen frossen fisk, tørrlast og prosjektlaster, og i tillegg leietakere av land. Terminalen har en stabil kundegruppe.


Euro Terminal sin hjemmeside