Måløyterminalen

Terminalen er eid 100 % av Caiano Terminals AS.  Terminalen ligger strategisk til midt i leia, og Måløy har anløp av regulære og semi regulære linjer som betjener hele norske kysten, samt Murmansk, England, kontinentet og Baltikum.


Terminalen har en kapasitet opptil 4500 tonn frossen fisk.  Terminalen betjener fiskeflåten og den lokale fiskeindustrien.  I tillegg har terminalen egne frysebiler som lever varer til kunder på Nordvestlandet.

Her finner du kontaktinformasjon til Måløyterminalen