Invest

Investeringer og annen virksomhet

Caiano-konsernet investerer også betydelige midler i valuta og aksjemarkedet, både børsnoterte aksjer og aksjer i større og mindre private selskaper.

I tillegg deltar vi med større og mindre aksje-poster i en rekke selskaper, mange av disse i nærområdet i og omkring Haugesund.