Invest

Caiano Invest eier datterselskapene Caiano Fisk og Caiano Ship. Selskapet har også andre investeringer.


Felles for investeringene er investeringsmuligheter med spennende forretningsideer, sterk drivkraft og solide forretningmodeller. Investeringene har gjerne lokal forankring. De største, langsiktige investeringene innebærer også i stor grad mer aktiv eierskap.