Invest

I Caiano Invest håndteres en portefølje av mer kortsiktige investeringer. Selskapet gjør også mer langsiktige investeringer i selskaper som passer inn i Caianos forretningsområder.


Da hovedsaklig gjennom datterselskapene Caiano Fisk og Caiano Skip. Også her kommer Caianos verdier og visjoner frem; felles for investeringene er at disse passer inn i Caianos hovedsatsingsområder eller investeringmuligheter med spennende forretningsideer, sterk drivkraft og solide forretningmodeller. Investeringene har gjerne lokal forankring. De største, langsiktige investeringene innebærer også i stor grad mer aktiv eierskap.