Shipping

Caiano Shipping er konsernets shippingaktivitet innenfor spesialiserte fryseskip. Caiano Shipping-gruppen har pr. årsskiftet en flåte bestående av 27 kjøle-/fryseskip, hvor hovedsakelig fisk, frukt, grønnsaker og kjøtt transporteres over hele verden.


Caiano Shipping ble stiftet 18. mai 2012 og kjøpte samme dag skipseiende selskaper og management-selskap fra Green Reefers ASA. Caiano Shipping er i dag morselskap i den kjente Green Reefers Group, som leverer logistikktjenester i det internasjonale kjølemarkedet. Caiano Shipping har sitt hovedkontor i Bergen og har forretningsføreransvaret for de skipseiende datterselskapene Caiano Shipping II, Green Shipping AS, Green Shipowning, Green Shipping 3, samt managementselskapet Green Management AS, som har ansvar for teknisk drift av skipene.

 

Gruppen leverer tonnasje i form av spesialiserte fryse- og kjøleskip til det internasjonale transportmarkedet. Gruppen tilbyr transport direkte fra lastehavn til mottakerhavn, slik at man unngår unødvendige omlastninger og minimerer transittid.