Wilson

Wilson er et av Europas ledende rederier innenfor short sea bulk-segmentet. Wilson ASA er notert på Oslo børs hovedindeks.


Wilson har i en årrekke vært tilbyder av effektive og fleksible transporttjenester til havs. Over disse årene har Wilson opparbeidet et nært og godt samarbeid med de store aktørene innen norsk og europeisk industri. Rederiets styrke ligger i evnen til å kombinere forskjellige behovskontrakter, som gjør det mulig å sy sammen konkurransedyktige tilbud til norsk og europeisk industri.

Wilson kjøper alle administrative tjenester fra datterselskapene Wilson Management AS og Wilson Ship Management AS. Konsernet sysselsetter i overkant av 1650 personer, hvorav rundt 1500 seilende.

Wilsons forretningsidé er å tilby norsk og europeisk industri konkurransedyktige, sikre, pålitelige, fleksible og langsiktige maritime transporttjenester. Gjennom store volumer og langsiktige kontraktsporteføljer kan Wilson optimalisere seilingsmønsteret og over tid sikre langsiktig og stabil inntjening.

Wilson sin hjemmeside