Wilson

Wilson ASA er en av Europas største aktører innen operasjon og befraktning av mindre tørrlasteskip. Rederiet, som ble stiftet i 1942 under navnet Paal Wilson & Co. Norge-Rihn Linjen, ble i 2005 tatt opp til notering ved Oslo Børs.

Wilson har gjennom mange år opparbeidet et nært og godt samarbeid med de store aktørene innen norsk og europeisk industri. Selskapets forretningsidé er å tilby norske og europeiske industribedrifter konkurranse dyktige og langsiktige maritime transport tjenester. Ved store volumer og langsiktige kontrakter, oppnår Wilson effektiv drift og stabil inntjening. For tiden opererer Wilson ca. 115 skip hvorav  ca. 80 er eiermessig kontrollert.

Wilson driver sin virksomhet fra Bradbenken i Bergen. Selskapet har også markedsføringskontor i Rotterdam, agentkontor i Duisburg og mannskapskontor i Arkangelsk.

Wilson sin hjemmeside